Vindecarea unui orb din naştere

by Cristiana Nicolae on January 26, 2013 0 Comments

Vindecarea orbului din nastere

 

Vindecarea unui orb din naştere
                                  de Petre Dulfu

Într-o sâmbătă, Iisus,
De la templu când s-a dus,
Lângă uşe a văzut
Un biet tânăr, orb născut.
Ucenicii au grăit:
- Doamne! oare ce-au greşit
Tatăl său şi maică-sa,
De-a venit pe lume-aşa?
Domnu-a zis: - Ei nu-s de vină.
S-a născut făr-de lumină,
Ca s-arate pe pământ,
Azi, mărirea Celui Sfânt.

Din pământ luat de jos
Tină-apoi făcu Hristos,
Unse ochii lui cu ea:
- Mergi, te spală, zisu-i-a.
El se duse. Şi curând
A venit napoi văzând.

Oamenii ce-l cunoşteau,
Când văzutu-l-au, ziceau:
- Asta, nu-i cel ce şedea
Lângă templu şi cerea?
- El e, unii au grăit.
Alţii: - Seamănă, leit!

.........................................

- Eu sunt! tânărul a zis.
- Ochii cine ţi-a deschis?
Dânsul tuturor le-a spus,
Cum i-a dat vederi Iisus.
Fariseii l-au chemat:
- Când şi cum te-a vindecat?
El şi lor le povesti,
Cum Iisus îl lecui.

Atunci unii cuvântară:
- Pe Iisus îl credeţi dară
De la Dumnezeu că vine
Când el sâmbăta n-o ţine!
Iară alţii au grăit:
- Dacă nu-i din cer venit,
D-unde are el putere
Orbilor să dea vedere?

........................................

Pe părinţi chemar-apoi:
- Fiul vostru... spuneţi voi!...
Orb fusese din născare?
Ş-astăzi... cum de vede oare?
Dânşii glăsuiră: - Da,
Orb din naştere era;
Dară cum s-a vindecat,
Asta nici noi n-am aflat.
Să vă dea chiar el răspuns,
Că-i în vârstă de ajuns!
Deci pe orb a doua oară
Fariseii-l întrebară:
- Îţi dădu vederi Hristos?
Cum? ...când este-un păcătos?
- Ştiu un singur lucru numa:
Orb eram... şi văd acuma!
- Ochii, cum ţi s-au deschis?
- V-am mai spus-o! orbu-a zis,
Ce-ntrebaţi din nou?... Vroiţi,
Poate, -nvăţăcei să-i fiţi?
Ei s-au mâniat pe el:
- Tu să-i fii învăţăcel!
Că noi suntem - toţi de-aici -
Ai lui Moise ucenici!
Pe vindecătorul tău
Nu-l ştim!
        - De mirat e, zău!...
Ochii mi-a deschis! ...vedeţi?...
Şi-ndoială mai aveţi?!
Dacă n-ar veni din cer,
El ar fi avut puteri
Ca să făptuiască oare
O minune atât de mare?
- În păcat născutu-te-ai,
Totuşi sfat vrei să ne dai?
Fariseii-l înşfăcară,
Şi l-au dat pe uşe-afară.

             *
        *        *

Când Iisus a auzit
Cum de dânşii fu gonit,
Întâlnindu-l, zis-a lui:
- Crezi în Fiul Domnului?
- Care-i? ...ca să cred!
        - Priveşte.
Este-acela ce-ţi vorbeşte.
- Doamne! ...cred!...
        Şi-ngenunchiat,
Lui Hristos el s-a-nchinat.

 

Psalm

by Cristiana Nicolae on March 3, 2012 0 Comments

Psalm
          de Tudor Arghezi

Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş!
Copac pribeag uitat în câmpie,
Cu fruct amar şi cu frunziş
Ţepos şi aspru-n îndârjire vie.

Tânjesc ca pasărea ciripitoare
Să se oprească-n drum,
Să cânte-n mine şi să zboare
Prin umbra mea de fum.

Astept crâmpeie mici de gingăşie,
Cântece mici de vrăbii şi lăstun
Să-mi se dea şi mie,
Ca pomilor de rod cu gustul bun.

Nu am nectare roze de dulceaţă,
Nici prin aroma primei agurizi,
Şi prins adânc între vecii şi ceaţă,
Nu-mi stau pe coajă moile omizi.

'Nalt candelabru, strajă de hotare,
Stelele vin şi se aprind pe rând
În ramurile-ntinse pe altare
Şi te slujesc; dar, Doamne, până când?

De-a fi-nflorit numai cu focuri sfinte
Şi de-a rodi metale doar, pătruns
De grelele porunci şi-nvăţăminte,
Poate că, Doamne, mi-este de-ajuns.

În rostul meu tu m-ai lăsat uitării
Şi să muncesc din rădăcini şi sânger.
Trimite, Doamne, semnul depărtării,
Din când în când, câte un pui de înger.

Să bată alb din aripă la lună,
Să-mi dea din nou povaţa ta mai bună.

Blogul Poezie Religioasă şi-a schimbat sălaşul!

by Cristiana Nicolae on December 12, 2011 0 Comments

Drumul către noua casă...

Iată că a venit vremea ca blogul nostru de Poezie Religioasă  să se mute la o nouă adresă, după ce mulţi ani a fost găzduit la poezie-religioasa.weblog.ro.

“Mica oază de linişte,” cum îl numea unul dintre prietenii blogului,  s-a mutat acum la această nouă adresă :

http://poeziereligioasa.devhub.com/

La noua adresă ve-ţi regăsi toate poeziile pe care le-aţi îndrăgit, dar şi toate gândurile pe care le-aţi împărtăşit de-a lungul timpului. Acest lucru este posibil datorită faptului că mutarea blogului a fost una completă, şi nu doar una formală.

Pentru o mai bună informare a publicului iubitor de poezie, cele două adrese vor funcţiona în paralel timp de aproximativ o lună, după care, cea veche v-a fi abandonată pentru a nu fi sancţionaţi de Google pentru conţinut dublat.

bisericesc

Despre acest blog

Poezie religioasă românească aparţinând atât autorilor consacraţi cât şi poeţilor mai puţin cunoscuţi.

în blog se găseşte poezie românească începând cu cea specific ortodoxă şi terminând cu cea care exprimă o spiritualitate difuză şi principii morale creştine.

Caută pe blog

Post archives

No blog archives

Dragă cititorule, dacă acest blog îţi pare cunoscut, să şti că nu te înşeli. El a fost câţiva ani de zile găzduit la adresa web: poezie-religioasa.weblog.ro

Toate poeziile pe care le-ai citit acolo, s-au mutat aici, la această nouă adresă

poeziereligioasa.devhub.com

Desigur, ar fi fost mai bine dacă puteam rămâne acolo, dar se pare că soarta ne-a fost potrivnică. Însă, - nu-i aşa? - orice sfârşit poartă în sine germenii unui nou început, iar această lege guvernează chiar şi în atât de mişcătoarea lume a internetului...

Christian Orthodox Easter Week Celebration, Saint Stephane Greek Orthodox Cathedral, Paris, France

Christian Orthodox Easter Week Celebration, Saint Stephane Greek Orthodox Cathedral, Paris, France

Godong Christian Orthodox Easter Week Celebration, Saint Stephane Greek Orthodox ...

$39.99

Go To Store
Angel glitter

Ave Maria - Bach-Gounod - Instrumental - Harpă şi flaut

Mihai Eminescu - Revedere

Cruce
Statuie inger
Poetry blog Green Tech Blogs - BlogCatalog Blog Directory
heyzap.com - embed games